Bedrijvengids Gemeente Deurne

Vind snel elk bedrijf, club of vereniging bij jou in de buurt

BVG Peelland Deurne

Belangenvereniging voor gehandicapten

Contact

06-20399975
info@bvg-peelland.nl
www.bvg-peelland.nl
Adres: Haydnstraat 30
Plaats: Deurne

Categorie

Omschrijving

Belangenvereniging voor Gehandicapten uit Deurne

BVG Peelland is een belangenvereniging voor gehandicapten, mindervaliden en chronisch zieken uit onze gemeente Deurne.

Het behartigen van en opkomen voor de belangen van mensen met een handicap in brede zin, ongeacht geloofsovertuiging en culturele of maatschappelijke achtergrond. Hierbij laat de vereniging zich leiden door het beginsel van inclusief beleid. Onder inclusief beleid wordt hier verstaan een beleid, waarbij van meet af aan zodanig rekening gehouden wordt met mensen met een handicap, dat er voor hen zo weinig mogelijk specifieke en exclusieve voorzieningen behoeven te worden getroffen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving deel kunnen nemen.

Bezoek de website van BVG Peelland