Bedrijvengids Gemeente Deurne

Vind snel elk bedrijf, club of vereniging bij jou in de buurt

Stichting ’t Hart – Deurne

Stichting ’t Hart – Deurne

Stichting ’t Hart Deurne wil mensen die op enig vlak een beperking hebben zo goed mogelijk laten participeren in de samenleving. Onder een beperking verstaan wij een fysieke, verstandelijke, financiële , maatschappelijke, chronische of andere beperking. Het...
BVG Peelland Deurne

BVG Peelland Deurne

Belangenvereniging voor Gehandicapten uit Deurne BVG Peelland is een belangenvereniging voor gehandicapten, mindervaliden en chronisch zieken uit onze gemeente Deurne. Het behartigen van en opkomen voor de belangen van mensen met een handicap in brede zin, ongeacht...
Stichting Oorlogsslachtoffers

Stichting Oorlogsslachtoffers

Wie ten aanzien van de Tweede Wereldoorlog het begrip ‘Oorlogsslachtoffers’ gebruikt of hoort, denkt onwillekeurig vrijwel altijd slechts aan hen die vielen of leden vanwege ‘de goede zaak’. Dat er aan de zijde van de ‘vijand’ evengoed mensen sneuvelden – die voor hun...
Stichting ’t Lijssels Potje

Stichting ’t Lijssels Potje

Stichting het Lijssels Potje is in 2009 in het leven geroepen toen er van uit, in ieder geval één Liesselse Stichting, geld vrij gemaakt kon worden om de sociale kwaliteit van het dorp te versterken.Deze stichting is een heel mooi voorbeeld van een maatschappelijk...
Voedselbank Deurne

Voedselbank Deurne

Voedselbank Deurne zet zich in voor huishoudens in Deurne, Asten en Someren.Gezinnen die in financiële problemen zijn gekomen kunnen aanspraak doen op de Voedselbank. Wij doen dit door levensmiddelen wekelijks te verzamelen om deze ook weer wekelijks aan te bieden aan...